Direct contact? Bel: 06 - 126 186 14

Home > Publicaties > Leidinggeven in turbulente tijden

Leidinggeven in turbulente tijden

Het is de moeilijke taak van leiders ons door turbulente situaties te koersen. In het onderzoek van Cees Min in 2015-2017, onder 35 CEO’s zeggen slechts weinigen de consequenties van de huidige tijd te kunnen doorgronden en te weten hoe ze medewerkers door onzekere tijden kunnen loodsen. Zij geven aan het als een permanente zoektocht te ervaren, waarbij ze vooral hun intuïtie als gids nemen. Vandaar dat ik dienend leidinggeven in dit verband beschrijf als ‘koerszoekend’ leidinggeven.

De vijf kwaliteiten van koerszoekend leidinggeven
In een turbulente omgeving bewandel je geen vaste paden. Belangrijk is onderweg te zijn en het pad steeds te herijken op gevoel voor van wat goed en niet goed voor medewerkers is, wat wel en niet werkt. Hiertoe is een nieuw type leiderschap noodzakelijk. Ik heb de geïnterviewden de vraag voorgelegd welke eigenschappen voor een koerszoekende leidinggevende voorwaarde zijn:

1. Zij kennen en aanvaarden de beperkingen van hun sturingshorizon. Daarbinnen zien zij kansen. Ze worden door kleine dingen geraakt. Deze ‘triggers’ leggen een verbinding met hetgeen ze al lange tijd, onbewust voelen en zoeken. Ze zijn koersgevend door met hun medewerkers binnen smalle marges innovatieve oplossingen te vinden.

2. Zij vertrouwen op hun eigen zeggingskracht. Zij zijn bereid zich los te maken van zekerheden en hetgeen anderen van hen vinden. Zij volgen hun hart. Aanpassingsgedrag dat authentieke zeggingskracht in de weg staat is contraproductief.

3. Zij zijn in staat vanuit rol-integriteit te werken. Dienend leiderschap vraagt volledige aanwezigheid in de sturing. Zij hebben hierbij hun intuïtie als gids. In veel gesprekken werd deze innerlijke stem als belangrijkste raadgever genoemd. Rol-integriteit is voor hen een levenshouding waarin ‘echtheid’ van binnenuit komt.

4. Hun autoriteit krijgt glans vanuit de diepe verwerking van innerlijke ervaring. Niet vanuit uiterlijk succes en bijhorende ‘window dressing’. Zij leren van hun fouten en het overwinnen van obstakels. Hierbij stuiten zij op steeds nieuwe aspecten en diepere lagen van zichzelf. Zij accepteren dat zij hiervoor een prijs moeten betalen: in tijd, energie en frustratie. Dit is bouwen aan innerlijke sterkte. De daadkracht halen zij uit de zingeving van het realiseren van hun droom.

5. Door voortdurend hun koers te zoeken, inspireren zij anderen hun doel te realiseren. Zij weten hoe zij zichzelf en daardoor andere mensen te inspireren. Zij zijn erg goed in communicatie en weten anderen te bewegen voor het algemene doel te ‘vechten’. Zij durven het aan hun medewerkers om hulp te vragen. Zo halen zij het beste uit mensen. Gadgets als prestige en zakelijk gewin horen hier niet bij. Het zijn zaken die er in wezen niet toe doen.

Mensen met een koerszoekende houding vindt u niet onder carrièrebewuste managers, maar onder hen die zich kenmerken door een doorleefde visie op diepere persoonlijke waarden die nagestreefd worden. Deze vertaalt zich in een stijl van opereren die bij anderen vertrouwen wekt, omdat het pad dat hij kiest, voor een ieder acceptabel is.
Laat niemand beweren, dat je dit wel even in een training van een paar dagen kunt leren. Het vraagt van ons niets minder dan een paradigmashift. En die is niet een, twee, drie gevonden.