Direct contact? Bel: 06 - 126 186 14

Home > Over Fieldlab

Fieldlab Sociale Innovatie, een Social Enterprise

Het Fieldlab is van en voor bedrijven. Sterk betrokken professionals werken samen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor taaie sociale vraagstukken in hun bedrijf. Het gaat hierbij niet zozeer om ‘wat’ gedaan moet worden, maar om het ‘hoe’. Hoe krijg je het voor elkaar?

  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers ander gedrag vertonen?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf de regie nemen over hun ontwikkeling?
  • Hoe creëer je een omgeving die het nieuwe gedrag stimuleert?
  • Hoe ziet het organisatiemodel van de toekomst eruit?
  • Hoe ga je om met verschillende generaties (generatiepact en millennials)?

Het is onze ambitie om met elkaar antwoord op deze vragen te vinden en deze kennis beschikbaar te stellen.

Het Fieldlab Sociale Innovatie is gestart vanuit een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, sociale partners en enkele gedreven organisaties.  Geen commercieel bureau, maar een Social Enterprise in de vorm van een professionele stichting.

Het is ons doel alle medewerkers van Nederland voor te bereiden op de veranderende wereld en de invloed daarvan op hun geluk, gezondheid en productiviteit. Vanuit dat ideaal hebben we onszelf georganiseerd als een netwerkorganisatie. De basis is een enthousiaste samenwerking en de wil om met andere organisaties innovatieve oplossingen te vinden voor taaie vraagstukken op het gebied van gedragsverandering.

De participerende bedrijven vormen samen de kern van het Fieldlab. Van, voor en door bedrijven.


Sociale Innovatie

De wereld verandert alsmaar sneller. Willen we onze concurrentiepositie behouden, dan moeten we goed gekwalificeerd  en flexibel personeel werven, binden en behouden. De vraag daarbij is niet óf we ons moeten aanpassen, maar hoe we dat doen – en hoe we onze mensen hierin meekrijgen. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. 25% van de verandering wordt bepaald door technologie en strategie, 75% door het meekrijgen van de medewerkers.

Het coachen van medewerkers op dit nieuwe gedrag en hen meekrijgen in deze veranderende wereld zijn dan ook grote vraagstukken waar organisaties nu een oplossing voor proberen te vinden.  Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf de regie nemen over hun ontwikkeling? Hoe creëren we een cultuur waarin continue leren de norm is? En hoe zorgen we ervoor dat we van elkaar leren en niet allemaal het wiel opnieuw gaan uitvinden?  

Grote vragen, met grote impact. Waar begin je dan? Niet met een totaalplan of een allesomvattend onderzoek, maar door aan de slag te gaan. Proberen, leren, verder gaan. Met één doel: werkenden voorbereiden op een kansrijke toekomst. Door ze te stimuleren om hun ontwikkeling in eigen hand te nemen. Door organisaties zo in te richten dat medewerkers zelf regie nemen over hun ontwikkeling en vakmanschap.  Sociale Innovatie, noemen we dat.


De gezichten achter het Fieldlab

fieldlab-sociale-innovatie-cees-minfieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Cees Min

Cees is aanjager van het Fieldlab Sociale Innovatie. In deze functie heeft hij als taak bedrijven te enthousiasmeren samen invulling te geven aan het abstracte begrip: sociale innovatie. Op basis van zijn lange praktijkervaring weet hij als geen ander mensen te stimuleren tot het nemen van eigenaarschap op hun ontwikkeling. Hij is een veelgevraagd spreker en onafhankelijk klankbord voor directies.
Cees studeerde sociologie in Utrecht en deed promotieonderzoek omtrent de vraag: ‘waarom leiden veranderingsprocessen zo weinig tot verandering?’ De resultaten van dit onderzoek en zijn brede ervaring zijn vervat in de boeken ‘Bye Bye Consultant’ en ‘Veranderen met Gezond Verstand’.

 

fieldlab-sociale-innovatie-henry-haaijerfieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Henry Haaijer

Henry is voorzitter van de stichting Fieldlab Sociale Innovatie. Henry heeft een groot aantal jaren als ondernemer in de wereld van Human Resources gewerkt.  Zijn eigen bedrijf, Higher & Company, is opgericht in 2002 en was gespecialiseerd in HR Development en Leadership Development. In  2016 heeft Henry zijn eigen bedrijf verkocht en is sindsdien verbonden aan het Fieldlab. Daarnaast was Henry jarenlang voorzitter van Jong Management en is hij een aantal jaren als bestuurder verbonden geweest aan het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD).

Onze raad van advies

fieldlab-sociale-innovatie-jos-van-erp

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Jos van Erp

fieldlab-sociale-innovatie-arjen-van-berkum

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Arjen van Berkum

fieldlab-sociale-innovatie-susanne-stolte

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Susanne Stolte

fieldlab-sociale-innovatie-lisa-van-de-bunt

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Lisa van de Bunt


Samenwerkende organisaties

fieldlab-sociale-innovatie-bright-alley fieldlab-sociale-innovatie-conclusion

Onze Friends Circle

fieldlab-sociale-innovatie-mirjam-boxen

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Mirjam Boxen

 

fieldlab-sociale-innovatie-saskia-nijs

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Saskia Nijs

 

fieldlab-sociale-innovatie-luc-pieters

fieldlab-sociale-innovatie-linkedin-profiel  |  Luc Pieters

De Friends Circle heeft tot doel om ‘out-of-the-box’ oplossingen te vinden voor hardnekkige gedragsvraagstukken die de realisatie van goede initiatieven in de weg staan. Deze vraagstukken hebben betrekking op alle lagen van de organisatie. De Friends Cirkel staat open voor iedereen die, vanuit onbevangenheid, een bijdrage wil leveren aan de beweging om sociale innovatie in organisaties tot stand te brengen.

Lees meer